GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Os seguintes grupos de investigación están coordinados por profesores do Departamento

Los siguientes grupos de investigación están coordinados por profesores del Departamento

 

Grupo de Enxeñería de Deseño e Fabricación (EDEFA)

Grupo de Ingeniería de Diseño y Fabricación (EDEFA)

Grupo de Enxeñería de Fabricación (GEF)

Grupo de Ingeniería de Fabricación (GEF)

Grupo de Enxeñería e Deseño (GED)

Grupo de Ingeniería y Diseño (GED)