CURSOS DE DOUTORAMENTO

CURSOS DE DOCTORADO

 

 

TITULO

BIENIO

PROGRAMA

Enxeñería de Deseño e Fabricación

2004 - 2006

Enxeñería de Deseño e Fabricación

2006 - 2008

Enxeñería de Deseño e Fabricación

2008 - 2010

 

 

 

TERCEIRO CICLO na Universidade de Vigo